V každém městě najdeme opuštěné místo, které si příroda bere zpět.
Pobořený komín, vypuštěný bazén, zeď cihelny nebo zarůstající
důl jsou zakleté zámky Šípkových Růženek, v nichž spí vzpomínky
na lidi a probouzejí se staré příběhy nové divočiny.

název: Sleeping beauty
autor: Michal Bačák
foto: Kristina Hrabětová